Panasonic Beauty Nanoe Challenge

กติกาการร่วมกิจกรรม

 1. ถ่ายภาพเปรียบเทียบ ก่อนใช้ และ หลังใช้ ไดร์เป่าผม หรือถ่ายคลิปสั้น 15 วินาที คู่กับไดร์เป่าผม Hair dryer Nanoe เฉพาะรุ่น
  (EH-NA98, EH-NA65, EH-NA45, EH-NA32)
 2. โพสต์บนอินสตราแกรม เปิดเป็นสาธารณะ
 3. ติด hashtag #แค่เป่าเท่ากับบำรุง #panasonicbeauty และ #ของมันต้องมี

คณะกรรมการจาก Panasonic Thailand จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะทั้งหมด 15 ท่าน โดยใช้ข้อมูลจากยอดไลค์และภาพที่โพสต์ ถูกต้องตามกติกา ในการตัดสินผล
คำตัดสินของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด

*** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด***

หมายเหตุ อย่าลืม! พิมพ์ hashtag ตามด้วย #แค่เป่าเท่ากับบำรุง #panasonicbeauty และ #ของมันต้องมี ด้วยนะคะ

ร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น.

ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่หน้าเว็บไซต์ www.panasonicbeautychallenge.com


การตัดสิน

 1. ทำการคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีโดยใช้ข้อมูลจากยอดไลค์และภาพที่โพสต์ และปฎิบัติถูกต้องตามกฎและกติกา จำนวน 15 ท่าน
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงตัวยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น และ ของรางวัลจะจัดส่งไปยังผู้โชคดีภายใน 45 วัน นับจากวันที่แจ้งยืนยันสิทธิ์
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจถึงกติกา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตในการร่วมกิจกรรมใดๆ
  ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้โชคดีจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขกติกาต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้

ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแจกรางวัลสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพิจารณาเหตุผลที่หยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา

ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องจากปัญหาของระบบหรือเทคนิค และบุคคลที่สาม